Nauka malarstwa na akademii sztuk pieknych

Akademia Sztuk Pięknych

Kiedy zastanawiamy się nad podjęciem studiów na Akademii Sztuk Pięknych, pojawia się naturalne pytanie – czy posiadam odpowiednie predyspozycje? Oto kluczowe cechy, które mogą okazać się niezbędne dla przyszłego artysty.

Pasja i zaangażowanie w tworzenie
Studia artystyczne różnią się od innych form edukacji akademickiej przede wszystkim tym, że wymagają głębokiej, niemalże wrodzonej pasji do tworzenia. To nie jest kierunek dla tych, którzy podążają za modą czy aktualnymi trendami – to ścieżka dla tych, którzy mają potrzebę wyrażania siebie za pomocą sztuki, niezależnie od zewnętrznych czynników.

Zdolności obserwacyjne
Artysta musi być świetnym obserwatorem. To zdolność do dostrzegania detali, które umykają innym, oraz umiejętność analizowania otaczającego świata w unikalny, indywidualny sposób. Obserwacja jest kluczem do zrozumienia i przedstawienia rzeczywistości w sztuce.

Elastyczność myślowa
Sztuka nieustannie się rozwija, a każda epoka przynosi nowe trendy i podejścia. Artysta powinien charakteryzować się otwartością na nowe pomysły, a także zdolnością do adaptacji i modyfikacji własnego stylu w odpowiedzi na zmieniające się realia.

Samodyscyplina
Podczas gdy tworzenie sztuki jest często kojarzone z wolnością wyrazu, to jednak wymaga również dużej dawki samodyscypliny. Zdobycie umiejętności, doskonalenie techniki, a także systematyczna praca nad własnymi projektami – to wszystko wymaga zaangażowania i systematyczności.

Umiejętność przyjmowania krytyki
Sztuka jest subiektywna, a każdy artysta musi być gotów na to, że jego prace nie zawsze spotkają się z przychylnym przyjęciem. Kluczem jest umiejętność odróżnienia konstruktywnej krytyki od niekonstruktywnych opinii, a następnie wykorzystanie tej wiedzy do dalszego rozwoju.

Zrozumienie teorii sztuki
Mimo że wiele osób uważa, że to intuicja i talent kierują artystą, głębokie zrozumienie teorii sztuki jest niezbędne do tworzenia dzieł o znaczeniu ponadczasowym. Znajomość historii sztuki, kierunków i trendów pozwala artystom świadomie kształtować swoje prace i komunikować się z publicznością na wielu poziomach.

Egzamin wstępny do Akademii Sztuk Pięknych

Egzamin wstępny na Akademię Sztuk Pięknych może różnić się w zależności od kraju, uczelni, a także kierunku studiów, na który kandydat ubiega się. Niemniej jednak, istnieje pewna ogólna struktura i zestaw elementów, które są często obecne w procesie rekrutacyjnym na tego typu uczelnie. Oto przykładowy opis przebiegu egzaminu wstępnego:

 1. Przygotowanie portfolio:
  • Portfolio jest zbieraniem najlepszych prac kandydata. Może zawierać rysunki, obrazy, grafiki, fotografie, projekty, a nawet prace trójwymiarowe.
  • Uczelnie często podają wytyczne co do liczby i rodzaju prac, jakie powinny znaleźć się w portfolio. Niektóre akademie mogą również wymagać konkretnych zadań do wykonania specjalnie na potrzeby rekrutacji.
 2. Egzamin rysunkowy/praktyczny:
  • Jest to najczęstsza część egzaminu wstępnego. Kandydaci mogą być poproszeni o narysowanie martwej natury, postaci ludzkiej (nawet z modela na żywo), pejzażu lub innych tematycznych rysunków.
  • Egzamin ten ma na celu sprawdzenie umiejętności rysunkowych, zdolności obserwacyjnych, zrozumienia kompozycji, światła i cienia.
 3. Egzamin teoretyczny:
  • Może obejmować wiedzę z historii sztuki, analizę dzieł artystycznych oraz ogólną wiedzę o sztuce.
  • Kandydaci mogą być zapytani o charakterystyczne cechy określonych epok, znanych artystów czy analizę konkretnych dzieł.
 4. Wywiad/rozmowa kwalifikacyjna:
  • Kandydat spotyka się z komisją egzaminacyjną, która ocenia jego motywację, zrozumienie sztuki i aspiracje artystyczne.
  • Mogą pojawić się pytania dotyczące prac w portfolio, doświadczeń artystycznych kandydata czy jego oczekiwań wobec studiów.
 5. Dodatkowe egzaminy specjalistyczne:
  • W zależności od wybranego kierunku studiów, mogą wystąpić dodatkowe egzaminy lub zadania. Na przykład, kandydaci na kierunek grafika komputerowa mogą zostać poproszeni o przedstawienie prac cyfrowych lub rozwiązanie zadań związanych z projektowaniem na komputerze.

Warto pamiętać, że każda Akademia Sztuk Pięknych ma własne kryteria i może wymagać różnych elementów podczas rekrutacji. Dlatego zawsze zaleca się dokładne zapoznanie się z regulaminem egzaminu wstępnego konkretnej uczelni oraz, jeśli to możliwe, skorzystanie z konsultacji czy warsztatów przygotowawczych oferowanych przez uczelnię.

Akademie Sztuk Pięknych w Polsce

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Adres: Plac Matejki 13, 31-157 Kraków

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Adres: Plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław

Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
Adres: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 59/60, 61-809 Poznań

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Adres: ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Adres: ul. Juliusza Słowackiego 9, 80-257 Gdańsk

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Adres: ul. Koszarowa 6, 40-149 Katowice

Akademia Sztuk Pięknych w Szczecinie
Adres: ul. Staromłyńska 1, 70-561 Szczecin

Uczelnie ASP na świecie

The Royal Academy of Arts (Wielka Brytania)
Adres: Burlington House, Piccadilly, London, W1J 0BD

École nationale supérieure des Beaux-Arts (Francja)
Adres: 14 Rue Bonaparte, 75272 Paris Cedex 06, Francja

Accademia di Belle Arti di Firenze (Włochy)
Adres: Via Ricasoli, 66, 50122 Firenze FI, Włochy

The School of the Art Institute of Chicago (USA)
Adres: 37 S Wabash Ave, Chicago, IL 60603, USA

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart (Niemcy)
Adres: Am Weißenhof 1, 70191 Stuttgart, Niemcy

The Central Academy of Fine Arts (Chiny)
Adres: No.8 Hua Jia Di Nan St, Chaoyang Qu, Beijing Shi, Chiny

RMIT University, School of Art (Australia)
Adres: Building 2, Bowen St, Melbourne VIC 3000, Australia

Academy of Fine Arts, Kolkata (Indie)
Adres: 2, Cathedral Rd, Maidan, Kolkata, West Bengal 700020, Indie

National Academy of Art (Bułgaria)
Adres: Shipka 1, 1000 Sofia City Center, Sofia, Bułgaria

Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Artes Plásticas (Meksyk)
Adres: Ribera de San Cosme 120, Santa María la Ribera, Cuauhtémoc, 06400 Ciudad de México, CDMX, Meksyk