Kobieta sprawdza kompetencje

Kompetencje miękkie i twarde – czym są? Przykłady

Kompetencje miękkie i twarde to dwa różne rodzaje umiejętności, które są istotne w kontekście rozwoju osobistego i zawodowego. Warto mieć kilka z nich, by odnaleźć się na rynku pracy. Poznajmy ich definicje i przytoczmy przykłady.

Rynek pracy zmienia się szybko i dynamicznie – głównie w świecie nowych technologii. Jednak liczną się w niej nie tylko kompetencje twarde, ale także miękkie. Pisząc CV, warto je rozdzielić. Dzięki nim zyskasz konkurencyjność na rynku pracy. Które z nich są najważniejsze? Oto kilka wskazówek.

Kompetencje miękkie (soft skills)

Kompetencje miękkie odnoszą się do umiejętności społecznych, emocjonalnych i interpersonalnych, które pozwalają nam efektywnie komunikować się, współpracować z innymi ludźmi i radzić sobie w różnych sytuacjach. Są one trudne do zmierzenia i wymagają praktyki oraz rozwoju w czasie. Dzisiaj predyspozycje miękkie nie są już przez pracodawców pomijane.

Przykłady kompetencji miękkich

 • komunikacja: zdolności komunikacyjne, umiejętność słuchania, jasnego i skutecznego wyrażania swoich myśli, pisemnej komunikacji,
 • praca zespołowa: zdolność do współpracy, zdolność do budowania relacji, umiejętność rozwiązywania konfliktów, łatwość w nawiązywaniu kontaktu,
 • przywództwo i zarządzenie: zdolność do motywowania, inspirowania i kierowania innymi, umiejętność podejmowania decyzji, zarządzanie czasem i zespołem,
 • elastyczność: adaptacja do zmieniających się warunków, umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • rozwiązywanie problemów: umiejętność identyfikacji, analizy i skutecznego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność prowadzenia negocjacji,
 • odporność na stres,
 • samodzielność,
 • kreatywność,
 • empatia: zdolność do rozumienia i współodczuwania emocji innych ludzi,
 • kreatywność: zdolność do generowania nowych pomysłów i podejście do zadań z innowacyjnością.

Kompetencje twarde (hard skills)

Kompetencje twarde odnoszą się do konkretnych umiejętności, które można zmierzyć, nauczyć się i można je przetestować. Są to zazwyczaj umiejętności techniczne, naukowe lub specjalistyczne, które są wymagane w określonych dziedzinach pracy. Rekruter może ocenić, czy pracownik będzie dobrze wykonywać pracę na swoim stanowisku. Brak umiejętności twardych to podstawa do odrzucenia kandydatury.

Przykłady kompetencji twardych to:

 • programowanie komputerowe: znajomość języków programowania i umiejętność tworzenia aplikacji,
 • wiedza specjalistyczna i branżowa,
 • prawo jazdy, np. kategorii B,
 • znajomość narzędzi i technologii: umiejętność obsługi oprogramowania specjalistycznego, narzędzi i urządzeń,
 • umiejętności matematyczne: znajomość podstaw matematyki, statystyki, analizy danych itp.,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • znajomość języków obcych: umiejętność komunikacji w innym języku niż ojczysty (dobrze mieć certyfikat),
 • zarządzanie projektem: umiejętność planowania, organizacji i koordynacji projektów,
 • umiejętność obsługi narzędzi biurowych: znajomość programów do edycji tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji itp.