Usługi w chmurze

Program EduPack dla szkół

EduPack jest programem skierowanym do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich w ramach którego wszyscy uczniowie, nauczycie i pracownicy administracji otrzymują za darmo dostęp do wysokiej jakości kont poczty e-mail, multimedialnych szkoleń z produktów Microsoft oraz oprogramowania na preferencyjnych warunkach.

Zapraszamy przedstawicieli szkół do zapoznania się z informacjami na temat programu EduPack i korzyściami jakie może przynieść on dla szkoły oraz do kontaktu z nami w celu zadania dalszych pytań lub zgłoszenia chęci uczestnictwa w programie.

Pierwsza korzyść z uczestnictwa w EduPack to konta e-mail (10GB) dla wszystkich uczniów, nauczycieli i administracji oraz pakiet dodatkowych usług internetowych.

Druga część programu EduPack to szkolenia on-line z produktów Microsoft: Windows Vista i Office 2007 – dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkolnej administracji.

Trzecia część programu EduPack to promocyjna oferta oprogramowania Microsoft skierowana nie tylko do szkół, ale również dla nauczycieli i uczniów.

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie http://edupack.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *