Trening ciała i umysłu

Czy można wytrenować mózg?

Sterowanie wideogrą tylko i wyłącznie za pomocą pracy swojego mózgu – jeszcze do niedawna brzmiało to jak science – fiction. Dziś nowoczesna metoda EEG Biofeedback staje się coraz bardziej popularna ze względu na swoje liczne zalety i skuteczność. Stosować może ją każdy, nie tylko osoby z różnymi deficytami układy nerwowego, ale także ci, którzy chcieliby ulepszyć funkcjonowanie swojego umysłu oraz uwolnić się od stresu i napięcia.

Na czym polega trening mózgu?
Ogólnie mówiąc, terapia polega na regulacji czynności własnego mózgu. Wykazuje on aktywność elektryczną, która niekiedy ulega zaburzeniu (np. w stresie). Terapia ułatwia wtedy powrót do równowagi oraz kontrolę stresu. Pacjent ma przyklejone do głowy czujniki, odbierające fale mózgowe. Zapis fal przepisany jest w postaci wideogry, którą trenujący śledzi na ekranie monitora, siedząc wygodnie w fotelu. Przykładowa gra to samochód jadący torem wyścigowym. Pacjent steruje nią bez użycia klawiatury czy joysticka – robi to tylko i wyłącznie za pomocą własnego mózgu. Otrzymuje on informacje, co powinien robić, aby gra przebiegała pomyślnie – np. koncentrować uwagę, czy pracować nad relaksacją. Kiedy uda mu się to zrealizować, mózg zaczyna wytwarzać pożądane fale mózgowe, gra będzie toczyć się pomyślnie – samochód będzie jechał poprawnie, a pacjent będzie zdobywał nagrodę w postaci punktów. Natomiast jeśli mózg zacznie wytwarzać fale niepożądane, tzn. przykładowo pacjent zdekoncentruje swoją uwagę, gra się nie uda – samochód zjedzie z toru lub zatrzyma się. W ten sposób za pomocą sprzężenia zwrotnego pacjent otrzymuje sygnał, że musi poprawić swoją aktywność. Nagradzany jest za to, że jego mózg pracuje poprawnie – tym sposobem mózg rozwija proces uczenia się wytwarzania pożądanych fal mózgowych.
Dla kogo?
Metodę tę opracowali naukowcy z ośrodka szkolenia astronautów NASA w USA. Bardzo szybko przyjęła się ona w Stanach Zjednoczonych i Europie. W Polsce początkowo z metody tej korzystali sportowcy. Do ich grona należy także Adam Małysz. Obecnie grono osób, które mogą trenować swój mózg jest bardzo szerokie.
•    Zwiększenie możliwości umysłu – trening pozwala zwiększyć szybkość, sprawność myślenia, kreatywność oraz pamięć o 25-30%. Poprawia kondycję psychiczną, wpływa na szybkość uczenia się (np., języków obcych) oraz przypominania sobie materiału. Jest to więc świetna metoda dla uczniów i studentów, szczególnie przydatna przed maturą czy egzaminami.
•    Redukcja stresu i napięcia – metoda umożliwia zrelaksowanie się oraz regenerację sił, powoduje obniżenie długotrwałego stresu, pokonanie tremy oraz różnego rodzaju napięć. Pomaga osobom intensywnie pracującym, zajmującym kierownicze stanowiska, tworzącym oraz uprawiającym sporty (biznesmeni, naukowcy, sportowcy, aktorzy).
•    Trudności szkolne – trening pomaga dzieciom z trudnościami w uczeniu się, takimi jak dysgrafia, dysleksja, dyskalkulia, oraz z problemami z koncentracją uwagi. Jest to świetna metoda dla dzieci z zaburzeniami zachowania – redukuje stany nadmiernego pobudzenia oraz nadmiernego wyhamowania. Jest przydatna w pracy nad ogólną samokontrolą a także planowaniem i organizacją działania. Wpływa na poprawę nastroju, samooceny oraz samoakceptacji
•    Poprawa stanu zdrowia – trening stosowany jest przy występowaniu stanów lękowych, fobii, depresji, zaburzeń snu, przewlekłych bólów głowy, migreny, przy zaburzeniach odżywiania, w stanach nieustannego zmęczenia, zaburzeniach zachowania (nadpobudliwość psychoruchowa – ADHD, ADD, impulsywność, apatia, agresja).
•    Dysfunkcje rozwojowe – trening pomaga zmniejszyć ich skutki – autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, lekkie formy upośledzenia umysłowego, padaczka, tiki, jąkanie, zaburzenia pamięci, zaburzenia ruchu. W przypadku udaru mózgu lub urazu czaszki trening stanowi pomoc w rehabilitacji.

Trening odbywa się w pracowniach EEG Biofeedback przez specjalistycznie przeszkolonych terapeutów. Forma tej terapii jest dla pacjentów niezwykle interesująca i atrakcyjna. Jest ona wysoce skuteczna – przynosi rezultaty w 80-95% przypadków, w zależności od złożoności problemu. Jeden seans terapii trwa 40 minut, jednak metoda ta przynosi efekty dopiero po dłuższym czasie jej stosowania. Metoda ta pomoże twojemu dziecku, a także tobie „wygimnastykować mózg” i pozwoli o wiele lepiej radzić sobie w wielu sferach życia.

Anna Kozłowska
Żródło: www.biofeedback.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *