Logistyka kontraktowa w Grupie Raben

Co to jest logistyka kontraktowa?

Logistyka kontraktowa to szereg operacji wykonywanych na powierzchni magazynowej, które stanowią wartość dodaną dla klientów. Obejmuje przede wszystkim magazynowanie towarów oraz usługi z nim związane. Ponadto w ramach tych działań prowadzona jest także obsługa sklepów internetowych e-commerce.

Działania prowadzone w ramach logistyki kontraktowej

Cały proces logistyki kontraktowej zaczyna się od przyjęcia towaru do magazynu, jego komplementacji, konfekcjonowaniu, obsługi zwrotów, zarządzania paletami, a kończąc na przygotowaniu do transportu, zgodnie z zamówieniem klienta. Magazynowane towary różnią się pod względem specyfiki ich przechowywania i przeznaczenia. Produkty żywnościowe, szczególnie świeże lub mrożone, wymagają innego podejścia do ich składowania niż np. sprzęty AGD czy materiały motoryzacyjne. Wśród towarów z branży motoryzacyjnej na uwagę pod kątem ich przechowywania zasługują produkty zaliczane do niebezpiecznych. Są wśród nich oleje, płyny lub aerozole. Dlatego wiodące na rynku firmy wprowadzają szereg innowacyjnych rozwiązań, zgodnych z obowiązującymi przepisami i standardami.

Nowoczesne magazynowanie towarów

Logistyka kontraktowa musi uwzględniać wymogi dla magazynowania różnego rodzaju produktów i ich specjalnego przechowywania. W trosce o bezpieczeństwo towarów oraz pracowników powierzchnie magazynowe wyposażone są w zabezpieczenia przeciwpożarowe w postaci klap dymowych oraz systemu tryskaczy. Systemy przeciwpożarowe stosowane w magazynach mogą się  różnić stopniem skomplikowania w zależności od składowanego towaru.

Coraz więcej magazynów przystosowanych jest do składowania świeżych lub mrożonych produktów spożywczych. Całkowita automatyzacja wymiany informacji pozwala na przejrzystość wykonywanych operacji. W nowocześnie zarządzanych magazynach mają zastosowanie specjalne systemy służące do administrowania magazynami i dystrybucją towarów np. system JDA/RedPrairie w Grupie Raben. Wysoki poziom innowacyjności i automatyzacji procesów do obsługi systemów związanych z magazynowaniem towarów daje gwarancję wykonania usługi na najwyższym poziomie i zgodnie z obowiązującymi standardami. Kluczowe znaczenie w zarządzaniu magazynem oraz procesami związanymi z logistyką kontraktową powoduje zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów i pracowników potrafiących obsługiwać nowoczesne systemy związane z przechowywaniem towarów i ich przygotowaniem do dystrybucji. Czołowa w Europie Grupa Raben, zatrudniająca ponad 11 tys. pracowników, nieustannie inwestuje nie tylko w innowacje, ale również w kapitał ludzki. Więcej informacji na temat logistyki kontraktowej oraz pełnego zakresu usług Grupy Raben, znajduje się na stronie: https://polska.raben-group.com/uslugi-logistyczne/logistyka-kontraktowa